INTERNATIONAL DELIVERY AVAILABLE - BESPOKE DESIGNS ON REQUEST

FAQ


Cad é an dóigh is fearr chun teagmháil a dhéanamh le smigsmig?

Is féidir ríomhphost a sheoladh chuig slainte@smigsmig.com am ar bith.  Ar an drochuair, ní féidir an síniú fada a úsáid san fhocal "sláinte" mar gheall nach n-athnaíonn roinnt freastalaithe carahtair "speisialta".  Ach tuigimid gur "sláinte" atá i gceist ag smigsmig!

What is the best way to get in touch with smigsmig?

Send us an email to slainte@smigsmig.com anytime.  Although the word "sláinte" is actually spelt with a "síniú fada" over the "a", not all servers support "special" characters and smigsmig is reluctantly using "slainte" in our email address.  Just as long as everyone understands we mean "sláinte" we're ok!

An ndíolann tú ag imeachtaí nó sna siopaí?

Beidh earraí smigsmig ar fáil sa siopa Good Craic Gifts i gCaisleán Ruairí i lár mhí Iúil, agus beidh na léinte le díol ag SOMA Festival i gCaisleán Uidhlinn ar 20ú & 21ú Iúil. Sínigh suas don nuachtlitir le fáil amach faoi imeachtaí / siopaí eile.

Do you sell at events or in the shops?

Smigsmig goods will be available to purchase at Good Craic Gifts in Rostrevor, County Down from the middle of July, and our t-shirts will be sold at SOMA Festival in Castlewellan on the 20th & 21st July.  Sign up for our newsletter to keep updated about other events and stockists near you.

An ndéanann tú dearaí saincheaptha?

Déanann.  Is féidir linn é seo a phlé trí ríomhphost 

slainte@smigsmig.com 

Do you create bespoke designs?

Yes.  Please contact slainte@smigsmig.com or  to discuss.

Cad a dhéanfaidh mé má fhaighim an méid mhícheart nó dath difriúil?

Ní tharlaíonn sé seo ró-mhinic ach gabh i dteagmháil le slainte@smigsmig.com agus cuirfidh muid t-léine ag an léine ceart chugat láithreach.

What do I do if I receive the wrong size or colour of t-shirt?

This does not happen often but if it does, please contact slainte@smigsmig.com and we will send the correct t-shirt to you straight away.

An dtig liom aisíoc a iarraidh?

seacht lá agat ón lá a fhaigheann tú do t-léine teagmháil a dhéanamh le slainte@smigsmig.com chun aisíoc a iarraidh, agus caithfear an léine féin a fháil ar ais sa phost laistigh de 30 lá ón lá a bhfuair tú é sula fhaigheann tú aisíoc. 

Can I request a refund?

You have seven days from receipt of your t-shirt to contact slainte@smigsmig.com and request a refund, and the t-shirt itself must be returned in the post within 30 days from receipt of goods before your refund can be processed.

Cén clóphróiseas a úsáidtear?

Úsáidtear clóphróiseas atá 100% orgánach agus gan tocsain.

What kind of print process is used in making the t-shirts?

Print process is 100% toxin free and organic

Cé mhéad lá a ghlacann an seachadadh?

An Ríocht Aontaithe: 1- 3 lá oibre

Éire & An Eoraip: Suas go 10 lá oibre i ndiaidh seolta

SAM, Ceanada agus an Astráil: suas go 14 lá oibre

How many days does delivery take?

UK: 1-3 in first class Royal Mail

To Ireland and Europe it is up to 10 working days after dispatch

and with US, Canada and Australia can take up to 14 working days to arrive in the post.