INTERNATIONAL DELIVERY AVAILABLE - BESPOKE DESIGNS ON REQUEST

Ár scéal / Our story


[English follows]

Is máthair nua mé le cúpla, beirt ghirseacha galánta gleoite a saolaíodh ag deireadh 2017, agus tá mé ag tosnú an ghnólachta seo dóibh beirt. 

Taobh amuigh de chlann agus chairde, is iad an dá phaisean is mó atá agam ná an Ghaeilge agus imeartas focal. 

Le linn domh a bheith ar thréimhse máithreachais, bhí mé ag forbairt smaoinimh faoi chomhlacht nua a thoiseacht a mheascann an dá phaisean seo le chéile.  

Gach uile maidin, bíonn an t-amhrán beag "Lámh, lámh eile" á rá agam le mo chailíní agus mé ag ní a gcuid lámha agus a n-aghaidheanna beaga.

Is aoibhinn linn an focal "smig" san amhrán agus cosúil le gach rud i mo shaol anois, deirim an focal leo faoi dhó... smigsmig.

Fosta, is breá liom féin agus m'fhear céile "Withnail and I", scannán a chur muid sna trithí gáire go rí-mhinic agus muid ag dul amach ag an tús... chinchin, a chairde!

 ________________________________________________________________

I'm a new mum of twins, two beautiful little girls born at the end of 2017, and I'm starting this business for them.

Aside from family and friends, the two big passions in my life have long been the Irish language and wordplay.  While on maternity leave, I developed an idea for a new company that could combine these two passions.

Every morning, I sing the little song "Lámh, lámh eile", meaning "hand, other hand" to my girls, as I wash their hands and faces.  We love the word "smig" (meaning chin) in the song and, like everything in my life now, I sing it to them twice... smigsmig.

Also, my husband and I are big fans of  "Withnail & I", a film that regularly had us both in stitches when we first met, so... chinchin a chairde!

 

lámh lámh eile
Iníon álainn mo charad
My friend's beautiful daughter
"lámh, lámh eile"
(hand, other hand)
comhlacht teaghlaigh family business twins
Mo chailíní beaga féin 
My own little girls
"stóirín, stóirín eile"
(little treasure, other little treasure)